Tørr hud og tørre hudtilstander - kurs i dermatologi og hudpleie

Dato: 

Våren 2021  (ta gjerne kontakt om du er interessert) 

Kursinnhold

Kort gjennomgang av hudens anatomi, fysiologi og kjemi. Årsaker og mekanisme ved tørr hud. Egenomsorg og faglig rådgiving til pasienter med tørr hud. Gjennomgang av utvalgte medisinske tilstander med tørr hud som symptom. Kosmetiske ingredienser til pleie og medisinsk behandling av tørr hud. 

Produktuavhengighet

Derma-kurs er produktuavhengig og har til formål å øke kompetanse innen hud, hudpleie, dermatologi og kosmetisk kjemi samt kosmetikk regelverk.

Målgruppe

Kursene er relevante for farmasøyter, apotekteknikere, kosmetisk-dermatologiske sykepleiere, leger, hudpleiere, faglærere og andre som har interesse av ovennevnte emner.

Kvalitetsikret innhold

Derma-kurs er tilrettelagt etter emner og kan tas uavhengig av hverandre.

Kursene er kvalitetssikret i forhold til innhold og det faglige utbytte.

Kursene er godkjent av FEVU (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning

Kursbevis

Det utstedes diplom for deltagelse og/eller bestått kurs. Diplomet sendes pr. post i etterkant.

Kurset gir 3 FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning

Forhindret i å delta?

Har du meldt deg på et av kursene, betalt avgiften, men blir forhindret i å delta på hele eller deler av kurset pga akutt sykdom eller en annen alvorlig hendelse er du etter avtale velkommen til å delta på tilsvarende kurs neste gang uten kostnad innen et år, hvoretter tilbudet bortfaller. Pengene for ubenyttet kurs refunderes kun hvis kurset blir avlyst fra arrangørens side.