UTDANNELSE

 

Monika Andersen

Cand. pharm. 

Jeg er dansk, og har bodd i Norge siden 2003. Min interesse for hud og hudsykdommer skyldes at jeg som tenåring fikk hudsykdommen psoriasis, og jeg bestemte meg da for at jeg ville finne en kur mot denne lidelsen.
Farmasistudium ved Danmarks Farmaceutiske Høyskole ble derfor en naturlig vei for meg å gå. I 1998 var jeg ferdig utdannet cand. pharm. Samtidig fikk jeg en unik mulighet til å forske på psoriasis. Forskningsarbeidet ble vellykket og avsluttet med en vitenskapelig publikasjon.
I 1999 begynte jeg å jobbe på apotek. Siden 2001 har jeg i tillegg undervist legemiddelkonsulenter, sykepleiere og apotekpersonell i fag innen legemiddel- og sykdomslære. De siste år har jeg undervist hudpleieelever og sykepleiere i kosmetisk kjemi og andre hudpleierelaterte fag.
I 2012 gav jeg ut boken Din kosmetikk- og hudpleieguide. Din kosmetikk- og hudpleieguide - en faktabok som avliver en del myter om hudpleie og ingredienser i kosmetiske produkter, og som inneholder et register med omtale av 1300 ingredienser.

Boken blir pr. i dag brukt av mange fagpersoner innen hudpleie, estetisk sykepleie, apotek og dermatologi. Enkelte hudpleieskoler har også boken som en del av pensumet.

Noen av mine kurs har vært holdt i regi av blant annet Skinthal AS, Thorsen Biovital as og Norsk Forening for Dermatologi og Venerologi.

Sammen med en rekke andre forfattere har jeg også vært med på å utarbeide nye lærebøker til hudpleiefaget. Bøkene ble utgitt i mai 2017 av forlaget Vett og Viten.