Akne - kurs i dermatologi og hudpleie

Dato: 

2021 (ta gjerne kontakt om du er interessert) 


Kursinnhold

På kurset vil du få oppdatert dine kunnskaper om hudens anatomi, fysiologi og kjemi for økt forståelse av Akne hud. 

Du vil få vite om de mange typer og grader av Akne som eksisterer og hva som forårsaker disse. Du får også innsikt i hva som styrer utvikling av Akne og hvordan den utarter seg. 

Kurset vil gi deg et unikt verktøy til å bidra med å forebygge og forbedre akne hos dine pasienter og kunder. Du får oversikt over medisinsk og kosmetisk behandling samt nyttig info om sammenhengen mellom livsstil, kost og akne. 

Målgruppe:

Helsepersonell, hudpleiere og andre med særlig interesse for dermatologi, estetisk medisin, hudpleie og kosmetikk.

Produkt uavhengighet

Derma-kurs er produktnøytrale kurs som har til formål å øke fagkompetanse innen hud, hudpleie, dermatologi og kosmetisk kjemi samt regelverk for kosmetikk.

Målgruppe

Kursene er relevante for farmasøyter, apotekteknikere, kosmetiske og dermatologiske sykepleiere, leger, hudpleiere, faglærere og andre som har interesse av ovennevnte emner.

Kvalitetsikret innhold

Derma-kurs er tilrettelagt etter emner og kan tas uavhengig av hverandre.

Kursene er kvalitetssikret i forhold til innhold og det faglige utbytte.

Kursene er godkjent av FEVU (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Kursbevis

Det utstedes diplom for deltagelse og/eller bestått kurs. Diplomet sendes pr. post i etterkant.

Kurset gir 3 FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning

Forhindret i å delta?

Har du meldt deg på et av kursene, betalt avgiften, men blir forhindret i å delta på hele eller deler av kurset pga akutt sykdom eller en annen alvorlig hendelse er du etter avtale velkommen til å delta på tilsvarende kurs neste gang uten kostnad innen et år, hvoretter tilbudet bortfaller. Pengene for ikke benyttet kurs refunderes kun hvis kurset blir avlyst fra arrangørens side.