Soppinfeksjoner - kurs i dermatologi og hudpleie

Dato: Kommer i 2024. Meld din interesse ved å ta kontakt.


Photo by Monika Andersen, Sopp (rødrandkjuke) som vokser på et dødt tre.
Photo by Monika Andersen, Sopp (rødrandkjuke) som vokser på et dødt tre.

Kursinnhold

Kort gjennomgang og oppfriskning av hudens anatomi, fysiologi og kjemi for å bedre kunne forstå sykdomsmekanismer i hudtilstander og hudsykdommer som skyldes soppinfeksjoner (mykoser).  

Detaljert gjennomgang av hudens og fordøyelsens mikrobiota. Oversikt over ulike typer sopp og fordyping i de enkelte sykdommer. 

Innsikt i årsaker og faktorer som kan forårsake, trigge eller forverre soppinfeksjoner 

Nyttige tips om hvordan redusere risiko for utvikling av symptomer. Egenomsorg og faglig rådgivning til pasienter som har soppinfeksjoner, herunder kosmetisk pleie og oversikt over medisinsk behandling 

Kurset vil gi deg et unikt verktøy som du kan bruke til å forebygge og forbedre tilstander som skyldes soppinfeksjoner og -ubalanse hos dine pasienter og kunder. Du får innsikt i medisinsk og kosmetisk behandling samt nyttig info om sammenhengen mellom livsstil, kosthold og soppinfeksjoner.

Mulighet for å delta på kurset online

Du kan melde deg på kurs og delta online via Teams. Opplæringen gjennomføres online og krever at du har tilgang til pc eller en skjerm med WEBKAMERA, MIKROFON OG HØYTALER. Etter at du har meldt deg på, vil du motta e-post med din personlige link til pålogging. Lyd og videokontakt er påbudt under hele kurset. det er kun de påmeldte som har lov å delta på kurset. Alt kursinnhold er beskyttet i henhold til lov om opphavsrett til åndsverk (Åndsverkloven). Kursmateriale og diplom ettersendes per post. 

Produkt uavhengighet

Kursene er produktnøytrale og har til formål å øke fagkompetanse innen hud, hudpleie, dermatologi og kosmetisk kjemi samt regelverk for kosmetikk.


Målgruppe                                                                                                                              

Kursene er relevante for farmasøyter, apotekteknikere, kosmetiske og dermatologiske sykepleiere, leger, hudpleiere, faglærere og andre som har interesse av ovennevnte emner.


Kvalitetssikret innhold

Derma-kurs er tilrettelagt etter emner og de fleste kurs kan tas uavhengig av hverandre. Et unntak er kurs I, II og III i kosmetiske ingredienser, som må tas i rekkefølge pga. en kontinuitet og strukturert fordypning i emnene. Kurs i kosthold og hudsykdommer forutsetter et godt kjennskap til de enkelte hudsykdommer. Det anbefales derfor å ha gjennomført de enkelte kurs i hudsykdommer, før man melder seg på kurs om kosthold og hudsykdommer. Derma-kursene er kvalitetssikret i forhold til innhold og det faglige utbytte.


Kursbevis

Det utstedes diplom for deltagelse og/eller bestått kurs. Diplomet sendes pr. post i etterkant. Kursene er godkjent av FEVU (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning), og gir FEVU poeng. 


Forhindret i å delta?

Har du meldt deg på et av kursene, betalt avgiften, men blir forhindret i å delta på hele eller deler av kurset pga. akutt sykdom eller en annen alvorlig hendelse er du etter avtale velkommen til å delta på tilsvarende kurs neste gang uten kostnad innen et år, hvoretter tilbudet bortfaller. Pengene for ikke benyttet kurs refunderes kun hvis kurset blir avlyst fra arrangørens side.