Psoriasis - kurs i dermatologi og hudpleie

Dato: 

Onsdag, den 26. august 2020 i Sandvika 

Kursinnhold

Kort gjennomgang av hudens anatomi, fysiologi og kjemi. Gjennomgang av typer, årsaker, mekanisme og forløp av psoriasis.
Egenomsorg og faglig rådgivning til psoriasispasienter.  Sammenheng mellom kost og psoriasis. Kosmetisk pleie og medisinsk behandling av psoriasis.

Produktuavhengighet

Derma-kurs er produkt uavhengig og har til formål å øke fagkompetanse innen hud, hudpleie, dermatologi og kosmetisk kjemi samt regelverk for kosmetikk.

Målgruppe

Kursene er relevante for farmasøyter, apotekteknikere, kosmetiske og dermatologiske sykepleiere, leger, hudpleiere, faglærere og andre som har interesse av ovennevnte emner.

Kvalitetsikret innhold

Derma-kurs er tilrettelagt etter emner og kan tas uavhengig av hverandre.

Kursene er kvalitetssikret i forhold til innhold og det faglige utbytte.

Kursene er godkjent av FEVU (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Kursbevis

Det utstedes diplom for deltagelse og/eller bestått kurs. Diplomet sendes pr. post i etterkant.

Kurset gir 2 FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Forhindret i å delta?

Har du meldt deg på et av kursene, betalt avgiften, men blir forhindret i å delta på hele eller deler av kurset pga akutt sykdom eller en annen alvorlig hendelse er du etter avtale velkommen til å delta på tilsvarende kurs neste gang uten kostnad innen et år, hvoretter tilbudet bortfaller. Pengene for ikke benyttet kurs refunderes kun hvis kurset blir avlyst fra arrangørens side.