Solskader og hudkreft - kurs i dermatologi og hudpleie

Dato:

Våren 2021 i Sandvika/Oslo (ta gjerne kontakt om du er interessert) 

Kursinnhold:

Kort gjennomgang av hudens anatomi, fysiologi og kjemi. Hudens påvirkning av UV-stråling og andre former for stråler. Forskjell på alderspåvirket hud .Gjennomgang av ulike former for hudkreft. Årsaker, symptomer og behandlinger av solskadet hud samt solinduserte typer hudtumorer. Egenomsorg og faglig rådgivning til pasienter med solskader og hudkreft.  Kosmetisk pleie og medisinsk behandling av solskadet hud.

Produktuavhengighet

Derma-kurs er produkt uavhengig og har til formål å øke fagkompetanse innen hud, hudpleie, dermatologi og kosmetisk kjemi samt regelverk for kosmetikk.

Målgruppe

Kursene er relevante for farmasøyter, apotekteknikere, kosmetiske og dermatologiske sykepleiere, leger, hudpleiere, faglærere og andre som har interesse av ovennevnte emner.

Kvalitetsikret innhold

Derma-kurs er tilrettelagt etter emner og kan tas uavhengig av hverandre.

Kursene er kvalitetssikret i forhold til innhold og det faglige utbytte.

Kursene er godkjent av FEVU (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning

Kursbevis

Det utstedes diplom for deltagelse og/eller bestått kurs. Diplomet sendes pr. post i etterkant.

Kurset gir 2,5 FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Forhindret i å delta?

Har du meldt deg på et av kursene, betalt avgiften, men blir forhindret i å delta på hele eller deler av kurset pga akutt sykdom eller en annen alvorlig hendelse er du etter avtale velkommen til å delta på tilsvarende kurs neste gang uten kostnad innen et år, hvoretter tilbudet bortfaller. Pengene for ikke benyttet kurs refunderes kun hvis kurset blir avlyst fra arrangørens side.Skriv inn tekst her