Kost og hudsykdommer - kurs i dermatologi og hudpleie

Dato

Tirsdag, den 8. september 2020 i Sandvika

Kursinnhold

Dette kurs gir deg nyttig kunnskap om kostholdets innflytelse på huden. Vi begynner med en kort gjennomgang av kroppens fordøyelse og de viktigste næringsstoffer og -kilder.  Du vil få kunnskap om matvarer som gir økt risiko for utvikling av allergier, intoleranser eller som trigger ulike former for hudsykdommer. Du vil få forklaring på mekanismen som er årsaken til det. Kurset gir deg verktøy til å kritisk å kunne vurdere nødvendigheten av å bruke ulike former for diet (ex. fermentering), kosttilskudd (ex. sterke vitaminer og mineraler, kollagen, aloe-vera, antioksidanter), og naturprodukter.  Vi går igjennom dokumentasjonskrav for helsepåstander og ernæringspåstander samt eksempler på villedende påstander som brukes i markedsføringen av kosttilskudd og naturprodukter. Vi vil også komme inn på uforlikeligheter mellom kost og legemidler. Til sist vil du få avslørt eksempler på matsminke og andre villedende former for markedsføring. 

Produktuavhengighet

Derma-kurs er produktuavhengig og har til formål å øke kompetanse innen hud, hudpleie, dermatologi og kosmetisk kjemi samt regelverk for kosmetikk.

Målgruppe

Helsepersonell (farmasøyter, leger, sykepleiere, apotekteknikere, fotterapeuter), samt hudpleiere, fagansvarlige og produktansvarlige som har hud, hudpleie og hudsykdommer som sitt fagområde og jobber med rådgiving, undervisning eller salg  kosmetiske produkter, kosttilskudd.  

Kvalitetsikret innhold

Derma-kurs er tilrettelagt etter emner og kan tas uavhengig av hverandre. Et unntak er kurs i kosmetiske ingredienser, som må tas i rekkefølge pga en kontinuitet og strukturert fordypning i emnene.

Kursene er kvalitetssikret i forhold til innhold og det faglige utbytte.

Kursene er godkjent av FEVU (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Kursbevis

Det utstedes diplom for deltagelse og/eller bestått kurs. Diplomet sendes pr. post i etterkant.

Kurset gir 2,5 FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Forhindret i å delta?

Har du meldt deg på et av kursene, betalt avgiften, men blir forhindret i å delta på hele eller deler av kurset pga akutt sykdom eller en annen alvorlig hendelse er du etter avtale velkommen til å delta på tilsvarende kurs neste gang uten kostnad innen et år, hvoretter tilbudet bortfaller. Pengene for ubenyttet kurs refunderes kun hvis kurset blir avlyst fra arrangørens side.Skriv inn tekst her