Kurs i kosmetiske ingredienser II - Videregående kurs

Dato

Tirsdag, den 3. november 2020 i Sandvika  

Forkunnskaper: 

Forutsetning for deltagelse er at du tidligere har deltatt på Kurs i kosmetiske ingredienser I - grunnkurs

Kursinnhold

På dette kurset vil du fordype deg i viktigste grupper av kosmetiske ingredienser, deres funksjoner og egenskaper. Du lærer hvilke påstander er lov å bruke om kosmetiske produkter. Du kommer også ti å høre, hvilke villedende påstander brukes i markedsføring. Du vil få oversikt over hvilke ingredienser har legemiddellignende (medisinske), effekter. Dessuten får du å vite, hvorfor det kan være helseskadelig å flytte sine kremer over på reiseemballasje. Du vil også få innsikt i hvordan produsenter dokumenterer sine effekter og hvordan de sikrer at det er trygt å bruke kosmetikk. Til sist vil du få avslørt sannheten om dyretesting. 

Produktuavhengighet

Derma-kurs er produktuavhengig og har til formål å øke kompetanse innen hud, hudpleie, dermatologi og kosmetisk kjemi samt regelverk for kosmetikk.

Målgruppe

Alle som jobber med salg, rådgiving, undervisning, produksjon, import eller distribusjon av kosmetiske produkter i Norge (farmasøyter, hudpleiere, dermatologiske sykepleiere, fagansvarlige, produktansvarlige, produsenter og importører).

Kvalitetsikret innhold

Derma-kurs er tilrettelagt etter emner og kan tas uavhengig av hverandre. Et unntak er kurs i kosmetiske ingredienser, som må tas i rekkefølge pga en kontinuitet og strukturert fordypning i emnene.

Kursene er kvalitetssikret i forhold til innhold og det faglige utbytte.

Kursene er godkjent av FEVU (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Kursbevis

Det utstedes diplom for deltagelse og/eller bestått kurs. Diplomet sendes pr. post i etterkant.

Kurset gir 3 FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)

Forhindret i å delta?

Har du meldt deg på et av kursene, betalt avgiften, men blir forhindret i å delta på hele eller deler av kurset pga akutt sykdom eller en annen alvorlig hendelse er du etter avtale velkommen til å delta på tilsvarende kurs neste gang uten kostnad innen et år, hvoretter tilbudet bortfaller. Pengene for ubenyttet kurs refunderes kun hvis kurset blir avlyst fra arrangørens side.Skriv inn tekst her