Kan man være kjøtt-allergiker?

20.12.2019

Ja, det skjer. Den første gang det ble rapportert var i 2007 og ble observert i Sydney, Australien. Disse mennseker fikk en forsinket allergisk reaksjon når de spiste kjøtt. Flere og flere utvikler denne type allergi. 

Det er kjøtt som storfe, vilt, svinekjøtt og lam som man er allergisk for. Symptomene kan være elveblest, angioødem, betennelse i magen og anafylaktisk sjokk med blodtrykksfall og død til følge. etter inntak av rødt kjøtt. . Det som gir allergi er et kompleks sukkermolekyl som er i pattedyr oligosakkarid galaktose-alfa-1,3 galaktose ( alfa gal). Det finnes på mange proteiner  etter at man er blitt bitt av flått. 

Det er en forbindelse mellom utvikling av kjøttallergi og flåttbitt. Flåtens sekret setter i gang immunreaksjon hos mennesker via huden. Flåten inneholder nemlig alfa-Gal. molekyle

Referanser: 


S.P Commins mfl: Delayed anaphylaxis, angioedema, or urticaria after consumption of red meat in patients with IgE antibodies specific for galactose-alpha-1,3-galactose. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 2009. Sammendrag.

M. Starkhammar og M. Van Hage: Fästingbett kan leda till utveckling av köttallergi. Allergi i praxis, 2013.