Foto: Morten Rakke

Mitt navn er Monika Andersen. Jeg er dansk og bosatt i Norge.  

Forbruk av både kosmetikk, kosttilskudd og legemidler øker fra år til år. Paradoksalt nok stiger også antall mennesker med ulike former for fysisk og/eller psykisk ubalanse. Det er utvilsomt en sammenheng mellom vår livsstil, vårt forbruk og inntak av kjemiske forbindelser inkludert mat, og vårt helbred.  

I 2015 startet jeg med å holde produktuavhengige kurs med det formål å øke kompetansen om vår kropp, psyke, hud, hudsykdommer og kosmetikk. Økt bevissthet og forståelse for kroppens høyintelligente og finjusterte mekanismer kan bidra til en bedre helse, herunder også hudhelse.

Min særlige interesse for hud, dermatologi og kosmetiske ingredienser utspringer fra hudsykdommen psoriasis som jeg selv fikk, da jeg var tenåring. Jeg hadde lovet meg selv den gangen, at jeg ville jobbe med å finne en kur mot denne lidelsen. 

Farmasistudium ble derfor en naturlig vei for meg å gå. Jeg ble cand. pharm. i 1998 (Danmarks Farmaceutiske Højskole).

Samtidig fikk jeg en unik mulighet til å forske i psoriasis sykdommen. Forskningsarbeidet blev vellykket og avsluttet med en vitenskapelig publikasjon

I 1999 begynte jeg å jobbe på apotek. Siden 2001 har jeg i tillegg undervist legemiddelkonsulenter, sykepleiere og apotekspersonell i fag innen legemiddel- og sykdomslære. De seneste årene har jeg undervist hudpleieelever og sykepleiere i kosmetisk kjemi og andre hudpleierelaterte fag. 

Jeg tilbyr skreddersydde kurs for ulike faggrupper og har etterhvert hatt gleden av å dele kunnskap med fagfolk i regi av blant annet Skinthal, Thorsen biovital as, Norsk forening for dermatologi og venerologi mfl. . 

Utover et samarbeid med Psoriasis- og eksemforbundet fungerer jeg som konsulent og rådgiver på kosmetikk- og legemiddelområdet. 

Mange års erfaring fra apoteks- kosmetikk- og hudpleiebransjen har resultert i at jeg i 2012 skrev en bok. Den avliver blant annet en del myter rundt kosmetikk og hudpleie. Foruten mange gode råd og fakta, fungerer boken som oppslagsverk med omtale av 1300 ingredienser. 

Din kosmetikk- og hudpleieguide, brukes i dag av mange fagpersoner innen hudpleie, estetisk sykepleie, apotek og dermatologi. Enkelte hudpleieskoler har også boken som en del av hudpleiepensumet.

Sammen med en  rekke andre forfattere har vi utarbeidet nye læremidler til hudpleiefaget. Bøkene er utgitt mai 2017 av av forlaget Vett og Viten