Om Derma-kurs

Derma-kurs er produktuavhengig og har til formål å øke kompetanse innen hud, hudpleie, dermatologi og kosmetikk samt legemiddellære. 

Alle som har interesse av overnnevnte emner kan delta på kurs.

Derma-kurs er tilrettelagt etter emner og kan tas uavhengig av hverandre. 

Kursene er kvalitetssikret i forhold til innhold og det faglige utbytte.

Kursene er godkjent av FEVU (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning)