Mandag, 23. oktober 2017 i Sandvika

Vennligst merk: Dette er videregående kurs, som forutsetter tidligere deltagelse på Kosmetiske ingredienser(I) - introduksjonskurs.

Tid og sted:

17.30-21.00 (oppmøte fra 17:00) på Thon Hotel Oslofjord.

Påmelding og betaling: 

deltager.no

eller VIPPS til 14205 (Derma-kurs). Viktig! Merk meldingen med K VID SANDVIKA og skriv din mailadresse.

Kvittering tilsendes automatisk pr e-post.

Ønsker du faktura, er du velkommen til å ta kontakt.

Påmelding er bindende.

Kursinnhold:

Oversikt over viktigste grupper av kosmetiske ingredienser og deres egenskaper. Påstander brukt i kosmetikk, herunder villedende påstander. Gjennomgang av farmakologisk aktive ingredienser. Eksempler på stoffenes uforlikeligheter. Dokumentasjon og sikkerhetsvurdering av kosmetikk, herunder dyretesting. 

Målgruppe: 

Fagpersoner som jobber med import, distribusjon, rådgiving eller salg av kosmetiske produkter i Norge.  

Påmeldingsfrister og priser: 

Kr 1500,- ved Early Birds påmelding senest  13. august 2017. 

Kr 1700,- ved påmelding senest 4. oktober 2017.

Kr 2200,- ved last minute påmelding senest 21. oktober 2017.

Prisen inkluderer kompendium, forfriskninger og diplom.

Avsluttende test:

Hvert kurs avsluttes med en test. Avsluttende test er frivillig. 

Diplom: 

Det utstedes diplom for deltagelse og/eller bestått kurs. Diplomet sendes pr. post i etterkant. 

Kurset gir 2,5 FEVU poeng (Farmasøyters Etter- og VidereUtdanning).

Forhindret i å delta?  

Har du meldt deg på et av kursene, betalt avgiften, men blir forhindret i å delta på hele eller deler av kurset pga akutt sykdom eler en annen alvorlig hendelse er du etter avtale velkommen til å delta på tilsvarende kurs neste gang uten kostnad innen et år. Pengene for ubenyttet kurs refunderes hvis kurset blir avlyst fra arrangørens side.