KOSMETISKE INGREDIENSER (II) VIDEREGÅENDE KURS

Visste du at: 

"Medisinsk kosmetikk" og "Cosmeceuticals" er i likhet med alt annet kosmetikk som finnes på markedet, omfattet av Kosmetikkforordningen.

A-vitamin kan finnes på 3 ulike kjemiske former i kosmetiske produkter. 

Begrepet "Ikke testet på dyr" på et produkt gir ikke noe garanti for at ingrediensene ikke er dyretestet. 

Kursoversikt