KOSMETISKE INGREDIENSER (I) INTRODUKSJONSKURS

Visste du at: 

Det finnes over 15 000 ingredienser som det er lov å bruke i kosmetiske produkter. Blandt dem finnes både naturlig forekommende og kunstig fremstilte kjemiske forbindelser. Det er stoffer fra naturen som forårsaker flest allergiske reaksjoner. 

Kursoversikt