KOSMETISKE INGREDIENSER (I) INTRODUKSJONSKURS

Visste du at: 
Det finnes over 15 000 ingredienser som det er lov å bruke i kosmetiske produkter.
Blandt dem finnes både naturlig forekommende og kunstig fremstilte kjemiske forbindelser. 
Det er stoffer fra naturen som forårsaker flest allergiske reaksjoner.